Av. Consell de la Terra 14-16 AD700 Escaldes-Engordany Principat d'Andorra | +376 877 900

Política de privacitat

CEVALLS, S.A., ofereix l'accés al lloc web www.cevalls.com en les condicions d'ús que es descriuen a continuació:

 

ACCÉS I USUARIS

L'accés al lloc web www.cevalls.com atribueix a qui ho realitza la condició d'USUARI, i expressa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'USUARI de totes i cadascuna de les presents CONDICIONS D'US.

La prestació del servei del lloc web té caràcter gratuït. No obstant això, CEVALLS, S.A. es reserva la possibilitat de condicionar l'accés de determinats serveis puntuals al previ registre de l' USUARI mitjançant l'emplenament de l'oportú Formulari d'Alta d'Usuari, que es trobarà, si s’escau, a  disposició de qui desitgi registrar-se com a USUARI REGISTRAT.  

Quan sigui necessari que l'USUARI es registri com a USUARI REGISTRAT o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, a la recollida i tractament de les dades personals dels USUARIS li serà aplicable el que es disposa en l'epígraf sobre política de privacitat

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic.
Així mateix, queda prohibit, l'ús de la Web amb finalitats il·lícites o lesives contra CEVALLS, S.A., o qualsevol tercer, que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa la Llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades de caràcter personal, CEVALLS, S.A., informa que les dades personals que l'USUARI ens pogués facilitar durant la navegació pel lloc web www.cevalls.com, directament o indirectament (principalment derivada de l’ús de cookies i/o del registre d’adreces IP) seran incorporades a un tractament de dades de responsabilitat de CEVALLS, S.A, amb l'única finalitat de poder gestionar la seva petició.

Per poder exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió us podeu adreçar per escrit a CEVALLS,S.A., Av. Consell de la Terra, 14-16AD700, Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra).

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut, disseny i codi font de la pàgina web www.cevalls.com, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva edició, compilació, presentació i ordenació de continguts, imatges, fotografies, dissenys, logotips, text i/o gràfics, marques, noms comercials i altres dades que s'inclouen a la web són propietat de CEVALLS, S.A. o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements, trobant-se protegits per la normativa del Principat d’Andorra sobre propietat intel·lectual i industrial. L'accés per part de l'usuari al lloc web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent andorrana i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/ o industrial, així com l'ús dels continguts del lloc web, si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de CEVALLS, S.A.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes de qualsevol tipus continguts a la pàgina web estan protegits per la llei de marques del 11/05/1995, del Principat d’Andorra i altra legislació comunitària i internacional.

L'usuari, haurà d'utilitzar els continguts i informacions recollits a la pàgina web www.cevalls.com de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que, no s'elimini o modifiqui el contingut, respectant la seva forma original.

 

ENLLAÇOS

La pàgina web www.cevalls.com proporciona enllaços a altres llocs web o continguts que són propietat de tercers. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'USUARI la possibilitat de complementar la informació a través d'aquests enllaços. CEVALLS, S.A no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'USUARI per accés a aquests enllaços.

Qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web al lloc web de CEVALLS,S.A., haurà d'obtenir autorització prèvia i per escrit CEVALLS,S.A. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre CEVALLS,S.A. i el propietari del lloc en el qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part CEVALLS,S.A. dels seus continguts o serveis.

L'establiment de qualsevol “hiperenllaç” entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc web de CEVALLS,S.A. estarà sotmès a les següents condicions:

La pàgina web en la qual s'estableixi l’ “hiperenllaç” no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a CEVALLS, S.A.


Sota cap circumstància, CEVALLS,S.A. serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l’ ”hiperenllaç”ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

No s'establiran deep-links amb les pàgines web del lloc web ni dels seus serveis ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.

No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web CEVALLS, S.A.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

CEVALLS,S.A. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.

La falta d'utilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.

L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.

L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

 

MODIFICACIONS

CEVALLS, S.A., amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret a suspendre, modificar o ampliar temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques, continguts i serveis del lloc web, a qualsevol moment de forma unilateral i sense prèvia notificació a l'USUARI.

Així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús, així com d’ altres condicions particulars contingudes en el lloc web www.cevalls.com.

 

DURADA

La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit.

 

Sense perjudici de l'anterior, CEVALLS, S.A. es reserva el dret d'interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren.

 

TRADUCCIÓ A ALTRES IDIOMES.

Tota la informació i documentació disponible en altres idiomes diferents al català de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en altres idiomes diferents al català i el de la versió original en català prevaldrà el d'aquesta última.

 

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d'ús es regiran pel que es disposa en la legislació del Principat d’Andorra.

CEVALLS, S.A. i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Tribunals del Principat d’Andorra, per quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l'aquí establert.